เยนเนอรัล เมดิคอล โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำหน่ายเครื่องมือและวัสดุทันตกรรม และบริการซ่อม บำรุงรักษา โดยช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมกับประสบการณ์ด้านการบริหารและให้คำปรึกษากิจการคลินิคทันตกรรม เราจึงทราบความต้องการเกี่ยวกับงานด้านทันตกรรมของทันตแพทย์ และบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข ทั้งราชการและเอกชนเป็นอย่างดี

 

       Operating Light & Table, Camera System

       Electrosurgery Units with Accessories

       Surgical Chairs & Tables with accessories

       Operating Table with accessories

       Medical Lamps

       ECG Machine, Patient Monitor with accessories

       Examination Light, Electric Delivery/OB/GYN Table

       Blood Pressure Monitor

 

GMPS manufactures environment friendly or green product. More details can see on our product list.