General Medical

 GMPS ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากหลากหลายประเทศ ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองทางการแพทย์
 รวมถึงผู้ค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกันหลังการขายและบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์จากวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

เรายังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าลดโลกร้อน ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม ภารกิจของเราคือการเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่สนับสนุนนโยบายและการรณรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ , สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รวมถึงการใช้สิ่งของพรีเมี่ยมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับคนหรือองค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมแก้ไขสภาวะโลกร้อน รักธรรมชาติ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากร และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ง่ายแก่การรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มมากขึ้น และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นับเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราโดยรวม GMPS ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าว และดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังในหลายๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานของวัสดุ และการใช้พลังงานทางเลือก
 
 
ติดต่อเราทางอีเมลหากมีคำถามความคิดเห็นหรือข้อกังวลใด ๆ และเราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณโดยเร็วที่สุด