ร่างใบเสนอราคาถ้าลงทะเบียนแล้ว login ได้เลยค่ะ

รายละเอียดที่อยู่จัดส่ง
เหมือนในบิล
เพิ่ม/แก้ไข รายละเอียดการจัดส่ง
ชื่อ รหัส SKU ราคา จำนวน VAT 7% ส่วนลด ยอดรวม
 
ผลลัพธ์ของราคาสินค้า
   
VAT    

การจัดส่งที่เลือกไว้

ยังไม่ได้ระบุวิธีการจัดส่ง

กรุณาเลือกวิธีการจัดส่ง

 
ยอดรวม:
0.00 ฿
0.00 ฿
หมายเหตุ และคำร้องขอพิเศษ
เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการบริการ

การยืนราคา / Validity

เนื่องจากสินค้าบางรายการอาจมีการขึ้นราคาสินค้า หรือวัตถุดิบจากทาง Supplier โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ราคามีการปรับเปลี่ยนราคาขึ้น ดังนั้นในการสั่งซื้อ ขอให้อ้างอิงระยะเวลาและราคาตามใบเสนอราคา หากระยะเลยเวลาวันที่กำหนดแล้วยังไม่ได้รับ P/O หรือการ Confirm Order ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคา ในกรณีที่มีการขึ้นราคาจาก Supplier

ยกเว้นหน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การยืนราคาเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่กำหนด แต่ไม่เกิน 90 วัน

การชำระเงิน / Payment

กรณีลูกค้าที่ต้องชำระเงินโดยผ่านการโอนเงิน สามารถโอนเงินได้ตามรายละเอียด ดังนี้

  • บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานีชย์ สาขาตลาดพูลทรัพย์ เลขที่ 372-259714-5 ชื่อบัญชี บริษัท เยนเนอรัล เมดิคอล โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • บัญชี กระแสรายวัน ธนาคารไทยพานีชย์ สาขาตลาดพูลทรัพย์ เลขที่ 372-300450-1 ชื่อบัญชี บริษัท เยนเนอรัล เมดิคอล โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 * หากโอนเงินมาแล้วรบกวนถ่ายหรือแนบหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งกลับมายังผู้ขาย

กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายเป็นครั้งแรกในปริมาณมาก บริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิเงื่อนไขชำระเงินเป็นเงินสด

กรณีที่เป็นลูกค้าที่ได้รับเครดิตหรือ PDC ที่มียอดสั่งซื้อประจำรวมทั้งปีต่ำกว่า 250,000 บาท (นับจากข้อมูลปีที่แล้ว) หรือไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นประจำ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขชำระเงินเป็นเงินสดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายขาย

ในกรณีที่สินค้าได้ส่งให้แก่ผู้รับแล้ว ต่อมาผู้รับพบว่าสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือส่วนประกอบไม่ครบ กรุณาแจ้งกลับหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้านั้นๆ หากเลยกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถคืนสินค้า หรือร้องขอขึ้นส่วนประกอบที่เสียหายได้

ติดต่อบริษัท

บริษัท เยนเนอรัล เมดิคอล โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

General Medical Products and Services Co., Ltd.

84/17 Moo. 3 Tambol Bangpoon, Muang Pathum Thani district

Pathum Thani province, Thailand 12000

Tel : 02-5676727 Mobile: +66 62 189 2489

Website: www.gmps.co.th
E-mail: sales@gmps.co.th, nit.bo@gmps.co.th

กำหนดส่งสินค้า:
เริ่มการผลิดเมื่อได้รับเงินมัดจำ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการชำระเงิน:
กำหนดการยินราคา:
30 วันนับจากวันที่เสนอราคา หรือ 90 วันนับจากวันที่เสนอราคา(สำหรับหน่วยงานราชการ)

ด้วยความนับถือ,

wrb sisdfgnature View
นิตย์ บริบุตร
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท เยนเนอรัล เมดิคอล โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
มือถือ: +66 62 189 2489